OTEL

Otel Hizmetlerinde;

  • Otel Sarf Malzemeleri
  • Otel Tekstili
  • Housekeeping - Oda Hizmetleri
  • Otel Temizlik Malzemeleri
  • Otel Tekstil Yıkama Hizmetleri
  • Otel Gıda Hizmetleri